„Clubul de pictură”

Astăzi, 23 noiembrie 2014, ora 12.30, la Biblioteca Gura Ocniței – punct de informare europeană, a avut loc deschiderea “Clubului de pictură” sub îndrumarea d-lui Stanciu Cristian – prof.de geografie și istorie, d-na Cobianu Irina – prof.de religie de la Școala Gimnazială Gura Ocniței, a d-nei Steliana Mițoi – bibliotecar la Biblioteca Gura Ocniței și a d-lui primar Sorin Ioniță. Activitatea face parte din proiectul “Rețea de centre de educație nonformală pentru viață în mediul rural din Dâmbovița”.
Aceste activități au ca scop promovarea educației nonformale sub formă de creativitate, socializare și libera exprimare.
Așteptăm cât mai mulți elevi să facă parte din acest club!