MĂSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE

I. Prevenirea incendiilor
În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeţene sau locale din
zonele cu risc crescut de incendiu şi, după caz, administratorii operatorilor
economici/conducătorii instituţiilor din zonele menţionate trebuie să
elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice
care să cuprindă:
– Identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte
riscul de incendiu în condiţiile caracteristice temperaturilor atmosferice
ridicate şi a lipsei de precipitaţii, urmând a se stabili măsurile de protecţie specifice.
– Asigurarea şi verificarea zilnică a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor
de substanţe stingătoare.
– Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a
recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori
inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră.
– Verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase
astfel încât să nu constituie surse de aprindere, şi dotarea acestora cu mijloace
de primă intervenţie.
– Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor
lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin
degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive
– Intensificarea activităţilor cu scop preventiv în zonele cu culturi
agricole şi în locuri cu vegetaţie forestieră, mai ales cele frecventate pentru
agrement.
– Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu,
în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt; locurile
cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicţie, se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept.
– Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor,
în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri
special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea
focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau la alte
vecinătăţi.
– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m
faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori
inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe
combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi
supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
– Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot
produce incendii, aceasta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund,
potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor.

II. Perioada caniculară -poate fi însoţită de o creştere a numărului
incendiilor de vegetaţie şi în special a celor de mirişti, sens în care precizăm
următoarele:

1. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare, este interzisă arderea
miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul
autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă.
Nerespectarea acestei prevederi legale se sancţionează cu amendă
contravenţională al cărei cuantum este cuprins între 3000 – 6000 lei pentru
persoane fizice şi respectiv între 25.000 – 50.000 lei persoane juridice.

2. Conform Hotărârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor,
efectuarea unor lucrări de arderi a resturilor vegetale fără întrunirea
condiţiilor legale şi, respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a propagării la
construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

3. Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al
ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147 din 8 februarie 2010 pentru
aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România stabileşte la GAEC 5
şi GAEC 8 că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe
terenul arabil şi respectiv faptul că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor
permanente.

4. În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare,arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor măsuri:
a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii,
culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;
d) desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de
supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a
substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui
plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
CANICULA
În conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătăţii 1168 din 23.06.2008, privind aprobarea componenţei si atribuţiilor Comitetului tehnic central si comitetelor judeţene/municipiului Bucureşti de coordonare a măsurilor de intervenţie în situaţiile de urgență determinate de calamităţi naturale (caniculă) , recomandăm populaţiei să ia în vedere următoarele măsuri de protecţie împotriva fenomenelor meteorologice (caniculă) care pot genera victime în rândul populaţiei.
• Codul verde (< 35ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00) – nu sunt necesare măsuri specifice, sistem de veghe sezonieră.
• Codul galben (35 – 38ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie măsurile specifice de alertă
• Codul portocaliu (38 – 40ºC în intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie măsurile de mobilizare maxima
• Codul roşu (> 40ºC in intervalul orar 11.00 – 17.00) – se instituie măsurile de mobilizare maximă
Recomandări generale pentru populaţie
• Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18;
• Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul astfel încât temperatura să fie cu 5 grade mai mică decât temperatura ambientală;
• Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32 grade Celsius;
• Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în spaţii care beneficiază de aer condiţionat (spaţii publice, magazine);
• Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise;
• Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă;
• Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.
• Nu consumaţi alcool deoarece acesta favorizează deshidratarea şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii;
• Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.

• Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă;
• O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă;
• Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădinărit, etc).
• Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită;
• Păstraţi contactul permanent cu vecini, rude, cunoştinţe care sunt în vârstă sau cu dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de sănătate.
Cum putem să limităm creşterea temperaturii în locuinţe:
• Închideţi ferestrele expuse la soare, trageţi jaluzelele şi/sau draperiile;
• Ţineţi ferestrele închise pe toată perioada cât temperatura exterioară este superioară celei din locuinţă;
• Deschideţi ferestrele seara târziu, noaptea şi dimineaţa devreme, provocând curenţi de aer, pe perioada cât temperatura exterioară este inferioară celei din locuinţă;
• Stingeţi sau scadeţi intensitatea luminii artificiale;
• Închideţi orice aparat electrocasnic de care nu aveţi nevoie.
Recomandări pentru prevenirea apariţiei de îmbolnăviri în rândul copiilor
Pentru sugari si copii mici:
• realizarea unui ambient cât mai normal, ferit de căldura, umiditate excesivă şi curenţi de aer;
• sistemul de alimentaţie avut până în acel moment nu trebuie modificat prin introducerea de alimente noi în această perioadă;
• se va realiza hidratarea corespunzătoare, iar pentru sugari mama va alăpta ori de câte ori sugarul solicită;
• copilul va fi imbrăcat lejer, cu hăinuţe din materiale din fibre naturale comode;
• nu va fi scos din casă decât în afără perioadelor caniculare din zi, şi obligatoriu cu caciuliţa pe cap;
• copiii vor primi apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai foarte slab indulcit, fructele proaspete si foarte bine spălate;
• mamele care alăptează trebuie să se hidrateze corespunzator cu apă plată sau apă cu proprietăţi organoleptice corespunzătoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casa fără adaos de conservanţi. Se va evita în acelaşi timp consumul de cafea sau alcool;
• la cel mai mic semn de suferinţă al copilului sau mamei, aceştia se vor prezenta la medicul de familie care va decide conduita terapeutică;
• atenţie deosebită se va acorda condiţiilor de igiena atât pentru copil cât si pentru mama. Copilul va fi ţinut cu hainuţe sau scutece curate şi uscate;
• copiilor preşcolari li se vor face duşuri cu apă la temperatura camerei.
Recomandări pentru persoanele vârstnice şi cu afecţiuni cronice:
• creearea unui ambient care sa nu suprasolicite capacitatea de adaptare a organismului;
• hidratare corespunzătoare cu apă plată sau apă cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab îndulcit, sucuri naturale de fructe făcute în casă fără adaos de conservanţi;
• alimentaţia va fi predominat din legume şi fructe proaspete;
• se vor consuma numai alimente proaspete din magazinele care disupun de instalatii frigorifice functionale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor uşor perisabile;
• este interzis consumul de alcool şi cafea in timpul caniculei;
• se va evita circulaţia în perioadele de vârf ale caniculei, sau dacă este absolut necesar se va folosi îmbracaminte uşoară din din fibre naturale, precum şi pălării de protecţie pe cap;
• persoanele care suferă de anumite afecţiuni îşi vor continua tratamentul conform indicaţiilor medicului. Este foarte util ca în aceste perioade, persoanele cu afecţiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare, de circulatie, mentale sau cu hipertensiune sa consulte medicul curant în vederea adaptării schemei terapeutice la condiţiile existente;
• menţinerea cu rigurozitate a igienei personale, efectuarea a cate 3 – 4 duşuri pe zi.
Recomandări pentru persoanele care prin natura activitatilor lor depun un efort fizic deosebit
• acestia vor incerca dozarea efortului in functie de periodele zilei incercand se evite excesul de efort in varfurile de canicula. Daca valorile de caldura sunt foarte mari se va proceda la stoparea activitatii;
• se va asigura hidratarea corespunzatoare cu apa minerala, apa plata sau apa cu proprietati organoleptice corespunzatoare, ceai slab indulcit, sucuri naturale de fructe facute in casa fără adaos de conservanti;
• este total contraindicat consumul de cafea si alcool in aceasta perioada;
• utilizarea unui echipament corespunzator, din din fibre naturale si echipament pentru protejarea capului de efectele caldurii excesive.
Recomandări pentru angajatori :

Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:
• reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
• asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
• alternarea efortului dinamic cu cel static;
• alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.
Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:
• asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri/persoană/schimb;
• asigurarea echipamentului individual de protecţie;
• asigurarea de duşuri.

Copyright © 2014 guraocnitei.ro. Toate drepturile rezervate